Державні закупівлі. Тендери.
Головна   Про нас   Держзакупівлі   Тендери   Контакти
  Надіслати нам листа
Про нас
Портал tender.mk.ua створено з метою сприяння прозорості ринку держзамовлень і підвищення ефективності використання державних коштів, забезпечення рівних конкурентних умов для участі вітчизняного...

Докладніше

Послуги
Консалтингові послуги при проведенні і/або участі у державних закупівлях:
 
Надання  консультацій щодо:
- термінової публікаціїї оглошень про заплановані закупівлі, акцепту та результатів проведення торгів- 
- внесення змін в оголошення про здійснення державних закупівель, акцепт, оголошення про результати торгу
- консультації з вибору та обгрунтування оптимальної процедури закупівель
- супроводження торгів
- організація роботи комітету з конкурсних торгів, підготовка усіх документів

 
Інформаційно-консультаційні при здійсненні державних закупівель:
 
- участь у розробці технічних вимог до товару та вимог до сертифікації продукції
- підготовка та участь у розміщенні звітної інформації з питань державних закупівель на офіційних сайтах
- участь у вирішенні спірних питань щодо торгів
- індивідуальні консультації щодо практичних аспектів організації держзакупівель
- участь у складанні звітних документів
- забезпечення нормативно-правовими документами, які діють у галузі держзакупівель

Аудит:

- процедур торгів
- діяльності комітету з конкурсних торгів замовника
 
Створення та адміністрування власних веб-сайтів замовників торгів
для розміщення річних планів, обовязкових до оприлюднення
 
Контакти:
Київстар:  (098) 632-41-77
МТС:          (099) 492-95-66


 
Держзакупівлі » Нормативні документи » Постанова Кабінету міністрів України від 28 березня 2008 р. N 274
28.03.2008
Постанова Кабінету міністрів України від 28 березня 2008 р. N 274
Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (втратив чинність)


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 28 березня 2008 р. N 274
Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 921 ( 921-2008-п ) від 17.10.2008 }

{ Про втрату чинності Постанови, як такої, що не відповідає
Конституції України (є неконституційною), див. Рішення
Конституційного Суду N 22-рп/2008 (v022p710-08 ) від 09.10.2008 }

Про здійснення закупівель товарів, робіт
і послуг за державні кошти

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 655 ( 655-2008-п ) від 16.07.2008
N 863 ( 863-2008-п ) від 17.09.2008 }
 

{ Установити, що закупівля державними банками послуг,  які безпосередньо пов`язані  із здійсненням ними відповідно до Закону України "Про банки і банківську  діяльність" (2121-14) банківських операцій, проводиться без застосування процедур, визначених Тимчасовим положенням, затвердженим цією Постановою, згідно з Постановою КМ  N 445 ( 445-2008-п ) від 14.05.2008 }

{Установити, що до 31 грудня 2008 р. закупівля енергетичного вугілля за державні кошти для виробництва електричної та теплової енергії енергогенеруючими компаніями, які провадять ліцензійну діяльність з виробництва електричної та/або теплової енергії, здійснюється без застосування процедур закупівлі, що визначені Тимчасовим положенням, затвердженим цією Постановою згідно з Постановою КМ N 694 (694-2008-п ) від 06.08.2008 }
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити Тимчасове положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, що додається.

     2. Покласти на Міністерство економіки функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

     3. Установити, що:

     процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі - закупівля), розпочаті до набрання чинності Законом України "Про  визнання  таким,  що  втратив чинність, Закону України "Про закупівлю товарів,  робіт і послуг за державні кошти" ( 150-17 ), завершуються  відповідно до Тимчасового  положення про закупівлю товарів,  робіт і послуг за державні  кошти (далі - Тимчасове положення);

     замовники, що обслуговуються в органах Державного казначейства, подають під час здійснення оплати за договорами про закупівлю органам Державного казначейства звіт про результати проведення процедури закупівлі;

     державні, у тому числі казенні підприємства, установи та господарські товариства, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток,  паїв) перевищує 50  відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства і господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків належать державним, у тому числі казенним підприємствам і господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків (далі  - підприємства), здійснюють закупівлю в установленому Тимчасовим положенням порядку.

     Особливості здійснення    підприємствами   закупівлі   можуть визначатися Кабінетом Міністрів України.

     4. Головному   контрольно-ревізійному    управлінню,    іншим державним  органам,  які  здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері  державних  закупівель,  під  час  проведення   заходів   із здійснення  державного  нагляду  (контролю)  перевіряти дотримання розпорядниками державних коштів вимог Тимчасового положення.

     5. Міністерству економіки:

     1) у п`ятиденний строк:

     розробити та прийняти  нормативно-правові  акти,  передбачені Тимчасовим положенням;

     утворити Консультативно-методологічну раду з питань державних закупівель та затвердити положення про неї;

     2) невідкладно здійснити заходи щодо:

     забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель";

     створення веб-порталу   з питань  державних  закупівель  та забезпечення його функціонування;

     3) разом з Міністерством фінансів  подати  в  тижневий  строк Кабінетові Міністрів України   пропозиції   щодо  фінансового, матеріально-технічного   та кадрового забезпечення   виконання Міністерством    економіки   функцій   спеціально   уповноваженого центрального  органу  виконавчої  влади   з   питань   координації закупівель.

     6. Виділити  Міністерству  економіки  5100  тис.  гривень для забезпечення видання  інформаційного  бюлетеня  "Вісник  державних закупівель",  створення та забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  863  (  863-2008-п  ) від 17.09.2008 }

     Міністерству  фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів  резервного фонду державного бюджету. { Абзац другий пункту 6   із   змінами,   внесеними   згідно   з  Постановою  КМ  N  863 ( 863-2008-п ) від 17.09.2008 }

     Міністерству економіки подати до кінця 2008 року Міністерству фінансів  і  Державному казначейству звіт про використання коштів, виділених згідно з цією постановою.

     7. Антимонопольному  комітетові,   міністерствам   та   іншим центральним  органам виконавчої влади привести у двотижневий строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

     8. Ця  постанова  набирає  чинності  одночасно  із  набранням чинності Законом України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про закупівлю товарів,  робіт і послуг за державні кошти"  (150-17 ) і діє до набрання чинності Законом України "Про закупівлю товарів,  робіт і послуг за державні кошти", розробленим відповідно до зазначеного Закону.


     Прем`єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 18
 


 
Оголошення
Навчання для членів комітету з конкурсних торгів
 
Організатор:
РТПП Миколаївської області 
 
Семінар:
Курс навчання або підвищення кваліфікації
 
Дата проведення:
Уточнюєтьс
 
Довідки за телефоном:
 
(098) 515 69 44

Заява на участь у семінарі:
 

Корисні посилання

Партнери


 
Copyright © 2008 Тендер
Создание сайта: дизайн студия "Траус"
Головна    |    Про нас    |    Держзакупівлі    |    Тендери    |    Контакти