Державні закупівлі. Тендери.
Головна   Про нас   Держзакупівлі   Тендери   Контакти
  Надіслати нам листа
Про нас
Портал tender.mk.ua створено з метою сприяння прозорості ринку держзамовлень і підвищення ефективності використання державних коштів, забезпечення рівних конкурентних умов для участі вітчизняного...

Докладніше

Послуги
Консалтингові послуги при проведенні і/або участі у державних закупівлях:
 
Надання  консультацій щодо:
- термінової публікаціїї оглошень про заплановані закупівлі, акцепту та результатів проведення торгів- 
- внесення змін в оголошення про здійснення державних закупівель, акцепт, оголошення про результати торгу
- консультації з вибору та обгрунтування оптимальної процедури закупівель
- супроводження торгів
- організація роботи комітету з конкурсних торгів, підготовка усіх документів

 
Інформаційно-консультаційні при здійсненні державних закупівель:
 
- участь у розробці технічних вимог до товару та вимог до сертифікації продукції
- підготовка та участь у розміщенні звітної інформації з питань державних закупівель на офіційних сайтах
- участь у вирішенні спірних питань щодо торгів
- індивідуальні консультації щодо практичних аспектів організації держзакупівель
- участь у складанні звітних документів
- забезпечення нормативно-правовими документами, які діють у галузі держзакупівель

Аудит:

- процедур торгів
- діяльності комітету з конкурсних торгів замовника
 
Створення та адміністрування власних веб-сайтів замовників торгів
для розміщення річних планів, обовязкових до оприлюднення
 
Контакти:
Київстар:  (098) 632-41-77
МТС:          (099) 492-95-66


 
Держзакупівлі » Нормативні документи » Постанова від 8 серпня 2001 р. N 955
8.08.2001
Постанова від 8 серпня 2001 р. N 955
Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами

                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 8 серпня 2001 р. N 955
                               Київ

Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної
роботи Державною фінансовою інспекцією та
її територіальними органами

         { Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
                                            Постановою КМ
           N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 1630 ( 1630-2003-п ) від 15.10.2003
           N 1777 ( 1777-2004-п ) від 31.12.2004
           N  278 (  278-2005-п ) від 13.04.2005
           N  361 (  361-2006-п ) від 25.03.2006
           N  810 (  810-2007-п ) від 06.06.2007
           N  968 (  968-2011-п ) від 07.09.2011
           N  631 (  631-2013-п ) від 01.08.2013 }
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити Порядок планування контрольно-ревізійної роботи Державною  фінансовою  інспекцією  та  її територіальними органами (додається).
{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

     2. Міністерствам,   іншим   центральним  і  місцевим  органамвиконавчої    влади    в    місячний    термін    привести    свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
 

     Прем`єр-міністр України                               А.КІНАХ

     Інд. 34
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2001 р. N 955

 ПОРЯДОК
планування контрольно-ревізійної роботи Державною
фінансовою інспекцією та її територіальними органами

          { Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
                                           Постановою КМ
            N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

 { У тексті Порядку слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках замінено словами "Держфінінспекція та її  територіальні органи"  у  відповідному  відмінку,  а слово "ГоловКРУ" - словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

     1.  Цей  Порядок  розроблено з метою впорядкування проведення державного  фінансового  аудиту  та інспектування в міністерствах, інших  органах  виконавчої  влади, в державних фондах, у бюджетних установах   і   у   суб`єктів  господарювання  державного  сектору економіки,   а  також  на  підприємствах  і  в  організаціях,  які отримують  (отримували  в  період,  який  перевіряється)  кошти  з бюджетів  усіх  рівнів  та  державних  фондів  або  використовують (використовували   у   період,  який  перевіряється)  державне  чи
комунальне майно (далі - підконтрольні установи).
{  Пункт  1  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1630 (  1630-2003-п  )  від  15.10.2003,  N  1777  (  1777-2004-п ) від 31.12.2004;  в  редакції  Постанови  КМ  N  361 ( 361-2006-п ) від 25.03.2006;  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 810 (   810-2007-п  )  від  06.06.2007,  N  631  (  631-2013-п  )  від 01.08.2013 }

     2. Порядком установлюється механізм складання і  затвердження планів   контрольно-ревізійної   роботи   Держфінінспекції  та  її територіальних органів.

     3.  Заходи  з  проведення  державного  фінансового  аудиту та інспектування  здійснюються відповідно до: { Абзац перший пункту 3 із   змінами,   внесеними   згідно   з   Постановами   КМ  N  1630 (  1630-2003-п  )  від  15.10.2003,  N  1777  (  1777-2004-п ) від 31.12.2004;  в  редакції  Постанови  КМ  N  361 ( 361-2006-п ) від
25.03.2006;  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 810 (   810-2007-п  )  від  06.06.2007,  N  631  (  631-2013-п  )  від 01.08.2013 }

     1)   Плану  основних  напрямів  контрольно-ревізійної  роботи Держфінінспекції та її територіальних органів, який складається на календарний рік;

     2) планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних   органів,   які  складаються  на  кожний  квартал. { Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 278 ( 278-2005-п ) від 13.04.2005; в редакції Постанови КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

     4.  Держфінінспекція  готує і за погодженням з Мінфіном подає до  1  грудня  поточного  року Кабінетові Міністрів України проект плану     основних     напрямів контрольно-ревізійної    роботи Держфінінспекції  та її територіальних органів, що містить перелік тем: інспектування   певного   комплексу   або   окремих  питань фінансово-господарської    діяльності    підконтрольних   установ; державний   фінансовий   аудит   виконання  державних  (бюджетних) програм,  діяльності  бюджетних  установ, суб`єктів господарювання
державного    сектору   економіки,   а   також   інших   суб`єктів господарювання,   які   отримують   (отримували   в  період,  який перевіряється)  кошти  з  бюджетів усіх рівнів та державних фондів
або  використовують (використовували у період, який перевіряється) державне    чи    комунальне    майно;    контроль    за    станом контрольно-ревізійної  роботи  у  міністерствах, інших центральних органах  виконавчої  влади (далі - контрольні заходи), а також рік проведення  попередніх  контрольних заходів за кожною запланованою темою   та  терміни  інформування  Кабінету  Міністрів  України  і Мінфіну.  {  Абзац  перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1630 (  1630-2003-п  )  від  15.10.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою  КМ  N  1777 ( 1777-2004-п ) від 31.12.2004; в редакції Постанови  КМ  N  361  (361-2006-п ) від 25.03.2006; із змінами, внесеними  згідно  з  Постановами  КМ  N  810  (810-2007-п ) від
06.06.2007, N 631 ( 631-2013-п ) від 01.08.2013 }

     До проекту  Плану  додається  пояснювальна  записка,  в  якій обгрунтовуються включені до нього питання.

     План затверджується до 20 грудня поточного року.

     5.  Плани контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних  органів  розробляються  на підставі плану основних напрямів  контрольно-ревізійної  роботи  Держфінінспекції  та   її територіальних   органів.   Зазначені   плани  включають  питання, вирішення яких належить  до  компетенції  Держфінінспекції  та  її територіальних органів.
{  Пункт  5  в  редакції  Постанови  КМ  N  968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

     6.   Строки   підготовки   та   порядок  затвердження  планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних органів визначаються Держфінінспекцією.
{  Пункт  6  в  редакції  Постанови  КМ  N  968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

     7.  Основними  підставами  для включення заходів з проведення державного   фінансового   аудиту   та   інспектування  до  планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних органів  є: {Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами  КМ  N  361  (  361-2006-п  )  від  25.03.2006,  N 810 (   810-2007-п  )  від  06.06.2007,  N  631  (  631-2013-п  )  від 01.08.2013 }

     а) закони,  акти та доручення  Президента  України,  Кабінету Міністрів України,  накази Мінфіну,  які не потребують термінового виконання без включення до планів;

     б) звернення правоохоронних  органів,  юридичних  і  фізичних осіб  з  приводу  проведення  ревізій  та  перевірок,  які можливо виконати у плановому порядку;

     в)  пропозиції Рахункової палати, Мінфіну, Мінекономрозвитку, ДПС,  Держмитслужби,  Казначейства,  прийняті Держфінінспекцією до виконання;  { Підпункт "в" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011}

     г)    ініціатива,    виявлена    Держфінінспекцією    та   її територіальними органами з урахуванням таких критеріїв, як:

     економічна та  соціальна  важливість питань,  які обов`язково включаються до програм і планів дій Кабінету Міністрів України  на відповідний період;

     значний обсяг  фінансових потоків,  інших державних ресурсів, що  спрямовувалися  на  виконання  бюджетних  програм, утримання державних органів;

     публічна інформація   про   факти  порушень  і  зловживань  у фінансовій сфері та неефективного управління державним майном;

     ймовірність виникнення  фінансових  порушень,  у  тому  числі внаслідок  відсутності  (низького  рівня) внутрішнього фінансового контролю, правової неврегульованості економічної діяльності;

     періодичність проведення ревізій  та  перевірок  у  бюджетних установах відповідно до закону;

     ґ)  ініціатива,  виявлена  підконтрольними  установами  та їх органами  управління,  прийнята  Держфінінспекцією  до  виконання. {  Пункт  7  доповнено підпунктом "ґ" згідно з Постановою КМ N 361
( 361-2006-п ) від 25.03.2006 }
( Пункт  7  в  редакції  Постанови  КМ N 1630 ( 1630-2003-п )  від
15.10.2003 )

     8.  Внесення  змін  до  планів  контрольно-ревізійної  роботи Держфінінспекції   та  її  територіальних  органів  проводиться  у порядку їх затвердження.

 
Оголошення
Навчання для членів комітету з конкурсних торгів
 
Організатор:
РТПП Миколаївської області 
 
Семінар:
Курс навчання або підвищення кваліфікації
 
Дата проведення:
Уточнюєтьс
 
Довідки за телефоном:
 
(098) 515 69 44

Заява на участь у семінарі:
 

Корисні посилання

Партнери


 
Copyright © 2008 Тендер
Создание сайта: дизайн студия "Траус"
Головна    |    Про нас    |    Держзакупівлі    |    Тендери    |    Контакти